Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

informacje

Gmina Szczerców przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program całkowicie finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Łączna wartość zadania realizowanego przez Gminę Szczerców wynosi 168.000,00 zł. Program realizowany jest w naszej gminie po raz trzeci.

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb usługi opieki wytchnieniowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje objąć Programem 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym, w tym 7 osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia w związku z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego, za zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością przez podmiot sektora prywatnego, którego wyspecjalizowany personel posiada kwalifikacje określone zapisami Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej będą odciążać członków rodzin/opiekunów w codziennych obowiązkach sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, dzięki czemu osoby te przeznaczą ten czas na odpoczynek, regenerację, zadbanie o własne zdrowie, załatwienia codziennych spraw, zaspokojenie potrzeb życia społecznego. Usługa będzie realizowana dla każdego opiekuna w ilości 240 godzin w terminie kwiecień – grudzień 2024 roku.

Usługi obejmować będą między innymi wykonywanie niezbędnych obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną  tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnienie organizacji czasu wolnego, wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest bezpłatnie.

Załącznik:

Podobne wpisy:

Skip to content