Dodatek osłonowy w 2024 r.

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają uzyskanie dodatku osłonowego – specjalnego świadczenia rekompensującego wysokie koszty energii elektrycznej i utrzymania mieszkań.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest rok 2022. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem (informacja zgłoszona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków):

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie (pokój nr 6) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) – wówczas taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 44 631 40 00

Podobne wpisy:

Skip to content