informacje

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Szczerców przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Program całkowicie finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Łączna wartość zadania…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają uzyskanie dodatku osłonowego – specjalnego świadczenia rekompensującego wysokie koszty energii elektrycznej i…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Szczerców do składania kandydatur przedstawicieli organizacji na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Działając w oparciu o art. 9a ust. 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz….

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Szczerców w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje po raz kolejny przystąpić do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Szczegóły w załączniku. Zawiadomienie o…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Szczegóły w załącznikach: Zapytanie ofertowePobierz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoPobierz Załącznik nr 2 do zapytania ofertowegoPobierz

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie jako realizator projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 zaprasza do bezpłatnego korzystania z usług społecznych wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Informujemy o możliwości skorzystania…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogram realizacji projektu na styczeń – luty 2023

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 styczeń – luty 2023

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi poprowadzenia warsztatów organizacji czasu wolnego  dla Uczestników/czek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Przedmiotem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie 8…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w gminie Szczerców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
Skip to content