informacje

Zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Szczerców do składania kandydatur przedstawicieli organizacji na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Działając w oparciu o art. 9a ust. 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz….

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Szczerców w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje po raz kolejny przystąpić do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
Skip to content