O nas

Kierownictwo

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczercowie zarządza Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Szczerców. Kierownik odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji Ośrodka, oraz organizację i skuteczność jego pracy. Kierownik pełni funkcje pracodawcy wobec pracowników GOPS.

Kierownik wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Kierownika, który zastępuje Kierownika podczas jego nieobecności.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie

Anna Krawczyńska

pokój nr 8

tel. 44 6314 000 wew. 208

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie

Sylwia Dobrowolska

pokój nr 10

tel. 44 6314 000 wew. 216

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie
Skip to content