informacje

Harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.   Załączniki:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 4/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy przeprowadzenia warsztatów doradztwa zawodowego – warsztatów aktywnego poszukiwania zatrudnienia dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 3/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy przeprowadzenia warsztatów kompetencji psychospołecznych dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły w załączniku:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »

ZASADY OGÓLNE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

I. Podstawa do udzielenia pomocy Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa,2) sieroctwa,3) bezdomności,4) bezrobocia,5) niepełnosprawności,6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,7) przemocy w rodzinie,8) potrzeby…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

PROGRAM – POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został uchwałą nr 149…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 4/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów aktywnego poszukiwania zatrudnienia dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły w załącznikach:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 3/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów kompetencji psychospołecznych dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 Szczegóły w załącznikach:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu kwietniu 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu kwietniu 2024 r. Załączniki:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 2/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 1/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
Skip to content