Ogłoszenie

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie jako realizator projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 zaprasza do bezpłatnego korzystania z usług społecznych wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie grupowych i indywidualnych konsultacji świadczonych przez specjalistów:

1/ Asystent rodziny

2/ Pedagog

3/ Psycholog

4/ Prawnik

5/ Lider Grupy wsparcia

6/ Ekonomista

7/ Specjalista wizerunku

8/ Dietetyk

9/ Specjalista wiedzy o zdrowiu człowieka

10/ Instruktor rekreacji ruchowej

11/ Animator czasu wolnego

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usług społecznych wspierania rodziny  i pieczy zastępczej do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie. Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w terminie od dnia 14 lutego 2023 r. do 28 marca 2023  r. w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie. Usługi społeczne wsparcia rodziny i pieczy zastępczej świadczone będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie.  Rodzaj i zakres wsparcia zgodny będzie  ze zgłoszonymi potrzebami.

Załączniki:

formularz zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Podobne wpisy:

Skip to content