informacje

Zapytanie ofertowe nr 7/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację 120 godzin kursu zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 4 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr nr…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy realizacji kursu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” 5 dla Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy realizacji kursu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” 5 dla Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.   Załącznik: Harmonogram kurs Opiekun osoby…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze nowego Wykonawcy organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla 5 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez pierwotnie wybranego Wykonawcę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze nowego Wykonawcy organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Opiekun osoby starszej…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla 5 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla 5 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 6/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację 120 godzin kursu zawodowego „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla 5 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu czerwcu i lipcu 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu czerwcu i lipcu 2024 r. Załączniki:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w czerwcu 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w czerwcu 2024 r. Warsztaty kompetencji psychospołecznych i warsztaty doradztwa zawodowego dla grupy 2….

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 5/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły w załączniku:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogramy opracowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 2 grupy Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy opracowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 2 grupy Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.   Załączniki:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 5/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!”  nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 Szczegóły w załącznikach:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.   Załączniki:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 4/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy przeprowadzenia warsztatów doradztwa zawodowego – warsztatów aktywnego poszukiwania zatrudnienia dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 3/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy przeprowadzenia warsztatów kompetencji psychospołecznych dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły w załączniku:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 4/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów aktywnego poszukiwania zatrudnienia dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły w załącznikach:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 3/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów kompetencji psychospołecznych dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 Szczegóły w załącznikach:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu kwietniu 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu kwietniu 2024 r. Załączniki:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 2/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 1/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 2/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 1/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Szczerców przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Program całkowicie finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Łączna wartość zadania…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają uzyskanie dodatku osłonowego – specjalnego świadczenia rekompensującego wysokie koszty energii elektrycznej i…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Szczerców do składania kandydatur przedstawicieli organizacji na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Działając w oparciu o art. 9a ust. 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz….

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Szczerców w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje po raz kolejny przystąpić do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Szczegóły w załączniku. Zawiadomienie o…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Szczegóły w załącznikach: Zapytanie ofertowePobierz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoPobierz Załącznik nr 2 do zapytania ofertowegoPobierz

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie jako realizator projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 zaprasza do bezpłatnego korzystania z usług społecznych wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Informujemy o możliwości skorzystania…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogram realizacji projektu na styczeń – luty 2023

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 styczeń – luty 2023

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi poprowadzenia warsztatów organizacji czasu wolnego  dla Uczestników/czek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Przedmiotem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie 8…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w gminie Szczerców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogram realizacji projektu na IV kw. 2022

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 IV KWARTAŁ 2022 ROKU Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogram realizacji programu na III kw. 2022r. – wrzesień

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 III KWARTAŁ…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Mobilny sklep socjalny w Szczercowie

Już w poniedziałek, 29 sierpnia od godziny 9:00 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie będzie można zrobić tanie zakupy w mobilnym sklepie socjalnym Rampa. Sprzedaż potrwa do godz. 10:00….

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż od dnia dzisiejszego tj. 17 sierpnia 2022 r. w siedzibie naszego Ośrodka można składać wnioski o dodatek węglowy. Szczegółowe informacje udzielane są…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Sprawozdanie z realizacji projektu „Akademia zdrowej rodziny”

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY”  Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 w…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze wykonawcy nr 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy warsztatów wiedzy o zdrowym żywieniu dla Uczestników/czek projektu Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.02.01-10-A020/21. Szczegóły w załączniku

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja dotycząca postępowania nr 16 – wybór Wykonawcy przeprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 16/AZR/2022 nr sprawy ZK.3811.16.2022 do dnia 11 lipca 2022 roku do godziny 12.00  GOPS w Szczercowie…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja dotycząca postępowania nr 15 – wybór Wykonawcy przeprowadzenia warsztatów zarządzania budżetem domowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 15/AZR/2022 nr sprawy ZK.3811.15.2022 do dnia 11 lipca 2022 roku do godziny 12.00  GOPS w Szczercowie…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Przedłużenie postępowania nr 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację warsztatów zdrowego żywienia w ramach projektu „Akademia Zdrowej Rodziny”.  W postępowaniu nr ZK.3811.17.2022 – zapytanie ofertowe…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Przedłużenie postępowania nr 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację warsztatów kreacji wizerunku w ramach projektu „Akademia Zdrowej Rodziny”.  W postępowaniu nr ZK.3811.16.2022 – zapytanie ofertowe…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Przedłużenie postępowania nr 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację warsztatów zarządzania budżetem domowym w ramach projektu „Akademia Zdrowej Rodziny”.  W postępowaniu nr ZK.3811.15.2022 – zapytanie…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze wykonawcy nr 11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy warsztatów wiedzy o zdrowiu i higienie człowieka dla Uczestników/czek projektu Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.02.01-10-A020/21. Szczegóły w załączniku

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze wykonawcy nr 10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy warsztatów podnoszenia sprawności fizycznej dla Uczestników/czek projektu Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPLD.09.02.01-10-A020/21. Szczegóły w załączniku

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogram realizacji projektu na III kw. 2022r.

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 III KWARTAŁ…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi poprowadzenia warsztatów wiedzy o zdrowym żywieniu  dla Uczestników/czek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Przedmiotem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi poprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku  dla Uczestników/czek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Przedmiotem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie 8 godzin…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi poprowadzenia warsztatów zarządzania budżetem domowym  dla Uczestników/czek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Przedmiotem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie 8…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi poprowadzenia warsztatów wiedzy o zdrowiu człowieka  dla Uczestników/czek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Przedmiotem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi poprowadzenia warsztatów rekreacji ruchowej dla Uczestników/czek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Przedmiotem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie 16 godzin…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Projekt – Akademia Zdrowej Rodziny

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczerców, dnia 15.12.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą i osób znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie uruchamia telefoniczne porady psychologa w zakresie specjalistycznego poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą oraz osób znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie pod numerem telefonu: 690 141 700…

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
Skip to content