Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. “becikowe”.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 listopada 2020 do 31 października 2021 należy wykazać dochody za rok 2019 uwzględniając wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

UWAGA

Przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

Podobne wpisy:

Skip to content