Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD

Od marca 2018 r. rozpoczął swoją działalność Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, w ramach którego świadczona jest bezpłatna pomoc dzieciom z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich rodzicom/opiekunom, zamieszkującym na terenie województwa łódzkiego.

Świadczenia oferowane w ramach działalności Punktu obejmują:

  • wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, zakończonych wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem;
  • prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;
  • prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD;
  • organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Każde dziecko objęte procesem diagnostycznym w kierunku FASD prowadzonym przez Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD konsultowane jest przez lekarza pediatrę i psychologa/neuropsychologa. W zależności od indywidualnego procesu diagnostycznego dziecka zlecana jest również konsultacja psychiatryczna. Proces diagnostyczny dziecka objętego konsultacjami, zakończony jest wydaniem opinii lekarsko –psychologicznej.

Dyżury specjalistów odbywają się:

  • w poniedziałki, w godz. 16.00 – 18.00 – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży
  • we wtorki, w godz. 14.00 – 18.00 – lekarz pediatra
  • we czwartki, w godz. 14.30 – 18.30 – psycholog

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 42/203 – 48 – 53 od poniedziałku do piątku:

w poniedziałek w godzinach: 10:00 – 16:00

we wtorek w godzinach: 08:00 – 16:00

w środę w godzinach: 08:00 – 13:00

w czwartek w godzinach: 08:00 – 16:00

w piątek w godzinach: 08:00 – 13:00

 

Koordynator Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD

Agnieszka  Gaj

telefon: 42 203-48-53

e-mail: fasd@rcpslodz.pl

 

Regionalny Punkt FASD funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

Snycerska

891 – 302 Łódź

Uruchomienie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, stanowi pierwsze w skali kraju działanie o charakterze wojewódzkim, ukierunkowane na niesienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom z FASD, którego realizatorem jest Samorząd Województwa.

Skip to content