Kalendarz wypłat

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W PAŹDZIERNIKU 2021 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    22 październik  25 październik  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  25 październik  25 październik
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  25 październik  25 październik

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W LISTOPADZIE 2021 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    23 listopad  24 listopad  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  24 listopad  24 listopad
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  24 listopad  24 listopad

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W GRUDNIU 2021 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    15 grudzień  16 grudzień  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  16 grudzień  16 grudzień
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  16 grudzień  16 grudzień
Skip to content