Kalendarz wypłat

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W STYCZNIU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    24 styczeń  25 styczeń  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  25 styczeń  25 styczeń
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  25 styczeń  25 styczeń

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W LUTYM 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    21 luty  22 luty  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  22 luty  22 luty
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  22 luty  22 luty

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MARCU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    21 marzec  22 marzec  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  22 marzec  22 marzec
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  22 marzec  22 marzec

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W KWIETNIU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    21 kwiecień  22 kwiecień  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  22 kwiecień  22 kwiecień
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  22 kwiecień  22 kwiecień

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MAJU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+    23 maj  24 maj  
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  24 maj  24 maj
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  24 maj  24 maj

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W CZERWCU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  22 czerwiec  22 czerwiec
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  22 czerwiec  22 czerwiec

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W LIPCU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  22 lipiec  22 lipiec
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  22 lipiec  22 lipiec

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W SIERPNIU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  23 sierpień  23 sierpień
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  23 sierpień  23 sierpień

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WE WRZEŚNIU 2022 r.  

 NA RACHUNKI BANKOWEW KASIE GOPS
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  23 wrzesień  23 wrzesień
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  23 wrzesień  23 wrzesień
Skip to content