Kalendarz wypłat

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W PAŹDZIERNIKU 2020 r.

NA RACHUNKI BANKOWE W KASIE GOPS
 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

 

21 października

 

22 października

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  

22 października

 

22 października

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

22 października

 

22 października

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W LISTOPADZIE 2020 r.  

  NA RACHUNKI BANKOWE W KASIE GOPS
 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

 

20 listopada

 

23 listopada

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  

23 listopada

 

23 listopada

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

23 listopada

 

23 listopada

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W GRUDNIU 2020 r.  

  NA RACHUNKI BANKOWE W KASIE GOPS
 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

 

14 grudnia

 

15 grudnia

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  

15 grudnia

 

15 grudnia

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

15 grudnia

 

15 grudnia

 

 

 

 

 

 

Skip to content