Projekt – zwiększenie dostępu do usług społecznych

 

 

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie od miesiąca maja 2018 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tym razem w partnerstwie.

Liderem projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerzy to:

–        Gmina Zelów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie,

–        Powiat Bełchatów/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,

–        Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,

–        Gmina Szczerców/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie,

–        Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.

Realizacja w/w projektu zaplanowana jest na okres 3 lat. Celem głównym projektu jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu bełchatowskiego. Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług, oraz polepszenie dostępu miejsc świadczonych usług społecznych, wzrost liczbowy tych miejsc, zapobieganie odizolowania osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

W gminie Szczerców usługi opiekuńcze

świadczone są przez opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która zamieszkuje w gminie Szczerców, jest osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym.

Szczegółowe  informacje można uzyskać w biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6  w pokoju nr 1 i 7 pod numerem telefonu  44 631 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

 

 

Podobne wpisy:

Skip to content