Zapytanie ofertowe nr 2/CnP/2024

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 – indywidualna diagnoza przeprowadzona przez doradcę zawodowego.

Szczegóły w załącznikach:

Podobne wpisy:

Skip to content