Informacja o wyborze Wykonawcy nr 2/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 – analiza doświadczenia i potencjału zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego.

Szczegóły w załączniku:

Podobne wpisy:

Skip to content