informacje

Harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w czerwcu 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy wsparcia Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w czerwcu 2024 r. Warsztaty kompetencji psychospołecznych i warsztaty doradztwa zawodowego dla grupy 2….

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Informacja o wyborze Wykonawcy nr 5/CnP/2024 w ramach projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia informację o wyborze Wykonawcy przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23. Szczegóły w załączniku:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Harmonogramy opracowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 2 grupy Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przedstawia harmonogramy opracowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 2 grupy Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 w miesiącu maju 2024 r.   Załączniki:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
informacje

Zapytanie ofertowe nr 5/CnP/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do składania ofert na realizację indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 16 Uczestników/czek projektu „Czas na pracę!”  nr FELD.07.05-IP.01-0088/23 Szczegóły w załącznikach:

ZOBACZ WIĘCEJ >> »
Skip to content