Zaproszenie do konsultacji społecznych

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szczerców na lata 2021-2026″.

Strategia określa kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Gminy Szczerców. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne, zadania i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania lub zminimalizowania skutków występujących problemów społecznych w Gminie.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 25 lutego 2021 r. w formie zbierania uwag i opinii na formularzu konsultacji, poprzez:

  • przesłanie drogą  e-mailową na adres: emka_consulting@wp.pl
  • przekazane osobiście do siedziby GOPS w Szczercowie

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Podobne wpisy:

Skip to content