Uwaga – zasiłek pielęgnacyjny

informacje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego!
Jeżeli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i uzyskałeś uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego przy rencie lub emeryturze z ZUS bądź KRUS, to koniecznie zgłoś ten fakt w GOPS.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacony za okres pobierania dodatku pielęgnacyjnego będzie świadczeniem nienależnie pobranym i będzie podlegał zwrotowi.

Wykluczone jest pobieranie obu świadczeń jednocześnie.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie w pokoju nr 6 bądź pod numerem telefonu 44 6314000.

Podobne wpisy:

Skip to content