Świadczenia dla osób zamieszkujących i osób zatrudnionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia i/lub członek rodziny osoby uprawnionej lub ubiegającej się o świadczenia, w tym współmałżonek lub drugi … Czytaj dalej Świadczenia dla osób zamieszkujących i osób zatrudnionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej