Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

informacje

Gmina Szczerców przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program całkowicie finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Łączna wartość zadania realizowanego przez Gminę Szczerców wynosi 84.480,00 zł.

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb usługi opieki wytchnieniowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje objąć Programem 12 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym, w tym 5 osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia w związku z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi opieki wytchnieniowej będą odciążać członków rodzin/opiekunów w codziennych obowiązkach sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, dzięki czemu osoby te przeznaczą ten czas na odpoczynek, regenerację, zadbanie o własne zdrowie, załatwienia codziennych spraw, zaspokojenie potrzeb życia społecznego. Usługa będzie realizowana dla każdego opiekuna w ilości 176 godzin w terminie kwiecień – grudzień 2023 rok.

Usługi obejmować będą między innymi wykonywanie niezbędnych obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną  tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnienie organizacji czasu wolnego, wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest bezpłatnie.

Szczerców dn. 01.03.2023 r.

Podobne wpisy:

Skip to content