Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Na terenie gminy Szczerców usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, objętych zostanie 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym. Usługa planowana jest
w wymiarze po 240 godzin dla każdej osoby w okresie kwiecień – grudzień 2022 rok.

Rezultatem wsparcia w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa będzie czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Szczerców wynosi 96 000 zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podobne wpisy:

Skip to content