„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w gminie Szczerców

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

W 2023 roku podobnie jak w roku bieżącym zamierzamy realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane w/w formą wsparcia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6 tel. 44 6314000 do dnia 4 listopada 2022 r.

Uzyskane informacje pozwolą zdiagnozować potrzeby i koszt realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Podobne wpisy:

Skip to content