Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę pakietów wyrobów medycznych

informacje

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę pakietów wyrobów medycznych dla 200 osób zakwalifikowanych do Programu PFRON –  Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Treść pytań i odpowiedzi w załączniku.

Anna Krawczyńska
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczercowie

Podobne wpisy:

Skip to content