Informacja dotycząca trwałości projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

informacje

Z dniem 30 kwietnia 2021 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zapewnienia trwałości projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 36 m-cy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Podobne wpisy:

Skip to content