Informacja dotycząca postępowania nr 16 – wybór Wykonawcy przeprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 16/AZR/2022 nr sprawy ZK.3811.16.2022 do dnia 11 lipca 2022 roku do godziny 12.00  GOPS w Szczercowie nie otrzymał  ofert cenowych o wartości równej lub  niższej od zaplanowanej w budżecie projektu.

W związku z tym Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert na czas nieokreślony do czasu wpłynięcia pierwszej oferty spełniającej kryteria merytoryczne i finansowe.

Podobne wpisy:

Skip to content