Harmonogram realizacji projektu

Realizacja projektu od 01.05.2018r do 30.04.2021r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.
Partner wiodący:
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ
Usługi realizowane w ramach projektu:

 • Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP – ul. Żeromskiego 1 w Bełchatowie
  Placówka czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9.00 do 19.00,
 • Świetlica Środowiskowa – ul. Hubala 2 w Bełchatowie
  Placówka czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 11.00 do 19.00.
  W okresie wakacyjnym, tj. 01 lipca – 30 sierpnia świetlica czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 10.00 do 18.00
  Co tydzień odbywają się zajęcia:
 • „Kompetencje: język polski i elementy języka angielskiego”: poniedziałek, czwartek 12.00-14.00
 • „Kompetencje: informatyczne”: wtorek 16.00-18.00  „Kompetencje: podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną”: środa: 13.00-14.00, 17.00-18.00
 • „Kompetencje społeczne i obywatelskie”: piątek 17.00-19.00
  W placówce odbywają się zajęcia z psychologiem.

Partnerzy projektu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE
Usługi realizowane w ramach projektu:

 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego, czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy PCPR, tj. od godz. 7.30 godz.15.30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE
Usługi realizowane w ramach projektu:

 •  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Szczerców.
  Zaplanowano przeciętnie ok. 30 godzin usług w jednym miesiącu na każdego z uczestników, przy czym nie wszyscy uczestnicy równocześnie zostaną nimi objęci. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS Szczerców, tj.od poniedziałku do piątku w godź: 8.00 – 16.00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE
Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie pracował w systemie zadaniowym (40 godz. tygodniowo) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00, także w soboty, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
  Miejsce wykonywania pracy – miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE
Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MGOPS Zelów, tj. Od poniedziałku do piątku w godź: 8.00 – 16.00, zgodnie z regulaminem pracy.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Usługi realizowane w ramach projektu:

 • prowadzenia miejsca krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w Zelowie.
  Działania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.
  W ramach zadania prowadzone są zajęcia z:

Psychologiem
– poniedziałki i środy : 16.00 – 19.00
– piątki 16.00 – 20.00
Rehabilitantem
– poniedziałki i środy : 16.30 – 19.30
– piątki 16.00 – 20.00
Logopedą
– poniedziałki i wtorki: 16.00 – 19.00
– czwartki 16.00 – 20.00

Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego, zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Podobne wpisy:

Skip to content