Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Realizacja projektu od 01.05.2018r do 30.04.2021r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

Partner wiodący:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP – ul. Żeromskiego 1w Bełchatowie – nr. telefonu: 501-413-361

Placówka czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00-18:00.

W okresie wakacyjnym, tj. 01 lipca – 30 sierpnia DDP czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9.00 do 18.00

 • Świetlica Środowiskowa – ul. Hubala 2 w Bełchatowie – nr. telefonu: 501-440-927

Placówka czynna w dni robocze, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach: od 9.00 do 19.00, w piatek od 9 do 20:00

W okresie wakacyjnym, tj. 01 lipca – 30 sierpnia świetlica czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 10.00 do 18.00

Co tydzień odbywają się zajęcia:

 • „Kompetencje: język polski i elementy języka angielskiego”: wtorek, wtorek i piątek 12.00-14.00
 • „Kompetencje: informatyczne”: Piątek 16.00-18.00
 • „Kompetencje: podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną”: wtorek, środa: 10.00-12.00,
 • „Kompetencje społeczne i obywatelskie”: w zależności od potrzeb podopiecznych.

W placówkach odbywają się zajęcia z psychologami.

Partnerzy projektu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego, – nr. telefonu: 44 733 05 45, czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy PCPR, tj. od godz. 7.30 godz.15.30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Szczerców – nr. telefonu: 44 63 14 000

Zaplanowano przeciętnie ok. 30 godzin usług w jednym miesiącu na każdego z uczestników, przy czym nie wszyscy uczestnicy równocześnie zostaną nimi objęci.

Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS Szczerców, tj. od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 – 16.00

Wykaz opiekunek i podopiecznych, u których aktualnie jest świadczona pomoc:

 • Opiekunka, która świadczy pomoc 3 uczestnikom. Telefon kontaktowy: 796 426 079, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – nr telefonu: 505 347 586

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie pracował w systemie zadaniowym (40 godz. tygodniowo) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00, także w soboty, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Miejsce wykonywania pracy – miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Wykaz Asystentów i podopiecznych, u których aktualnie jest świadczona pomoc:

 • Asystent, który świadczy pomoc 7 uczestnikom, telefon kontaktowy 782 503 556, pracuje w zależności od potrzeb poszczególnych Podopiecznych, najwcześniej pracę zaczyna w godzinach 7.30, kończy15.30. Najpóźniej 10.00-18.00.
 • Asystent, który świadczy pomoc 6 uczestnikom, telefon kontaktowy 782 503 554, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych, najwcześniej pracę zaczyna w godzinach 7.30, kończy 15.30. Najpóźniej 10.00-18.00, czasem 9.00-17.00.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów –nr. telefonu: 44 634 10 28

Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MGOPS Zelów, tj.
Od poniedziałku do piątku w godź: 8.00 – 16.00, zgodnie z regulaminem pracy.

Wykaz opiekunek i podopiecznych, u których aktualnie jest świadczona pomoc:

 • Opiekunka, która świadczy pomoc 6 uczestnikom, telefon kontaktowy 513 223 649, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 • Opiekunka, która świadczy pomoc 6 uczestnikom, telefon kontaktowy 888 085 031, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • prowadzenia miejsca krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w Zelowie – nr telefonu: 518 912 767

Działania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W ramach zadania prowadzone są zajęcia z:

 • Psychologiem
  • poniedziałki i środy : 16.00 – 19.00
  • piątki 16.00 – 20.00
 • Rehabilitantem
  • poniedziałki i środy : 16.30 – 19.30
  • piątki 16.00 – 20.00
 • Logopedą
  • poniedziałki i wtorki: 16.00 – 19.00
  • czwartki 16.00 – 20.00

Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego, zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Podobne wpisy:

Skip to content