Harmonogram realizacji projektu na III kw. 2022r.

informacje
logo projektu

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

„AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21

III KWARTAŁ 2022 ROKU

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Szczerców, ul. Rzeczna 7

DATAGODZINYRODZAJ ZAJĘĆTRENER
4.07.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
6.07.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
7.07.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
11.07.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
12.07.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
13.07.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
14.07.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
18.07.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
19.07.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
1.08.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
3.08.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaBożena Ratajczyk
4.08.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
5.08.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaBożena Ratajczyk
8.08.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
10.08.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
11.08.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
12.08.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
17.08.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
18.08.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
23.08.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaRenata Zyrka
24.08.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaRenata Zyrka
29.08.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaIzabela Szczepańska
5.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
6.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
7.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
8.09.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaRenata Zyrka
9.09.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaRenata Zyrka
12.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
14.09.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
16.09.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaIzabela Szczepańska
19.09.2022  16.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
20.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
21.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
22.09.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
26.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
27.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
28.09.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
29.09.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek

Realizator projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 6, tel. 44 631 40 00, www.gopsszczerow.pl

Podobne wpisy:

Skip to content