Harmonogram realizacji projektu na II kwartał 2022r.

informacje
logo projektu

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

„AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21

II KWARTAŁ 2022 ROKU

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Szczerców, ul. Rzeczna 7

DATAGODZINYRODZAJ ZAJĘĆTRENER
4.04.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
6.04.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
7.04.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
11.04.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
12.04.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
13.04.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
20.04.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
21.04.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
25.04.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
27.04.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
28.04.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
04.05.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
5.05.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
10.05.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
11.05.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
12.05.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
17.05.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
18.05.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
19.05.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
23.05.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek Miejsce realizacji: Szczerców, ul. 3 Maja 6
25.05.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska Miejsce realizacji: Szczerców, ul. 3 Maja 6
30.05.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
31.05.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
2.06.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
7.06.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
08.06.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
9.06.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo psychologiczneKatarzyna Zajączkowska
10.06.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaKatarzyna Brożyna
13.06.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
14.06.202216.00-20.00Akademia Dobrego ŻyciaKatarzyna Brożyna
22.06.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
23.06.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek
27.06.202216.00-20.00Akademia Dobrego RodzicaSylwia Pawełoszek
29.06.202216.00-20.00Grupa wsparciaSebastian Stasiulewicz
30.06.202216.00-20.00Indywidualne poradnictwo pedagogiczneSylwia Pawełoszek

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie, 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 6, tel. 44 631 40 00, www.gopsszczerow.pl

Podobne wpisy:

Skip to content