Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż od miesiąca stycznia 2022 r. będzie realizował nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym*.

* Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021r. poz. 1162, 1981, 2105, 2270).

 Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00 lub 500,00** zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100,00 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00 lub 750,00** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 zł lub 1062,50** zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150,00 lub 1437,50** zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 zł miesięcznie na osobę.

** podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554, 1162, 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznicznej (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym)
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6 (w pokojach nr 6 i nr 9)w godzinach: pon. – pt. 8:00 – 16:00.

Wnioski można składać do dnia 31 października 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Świadczenia przyznane na kompletne i prawidłowo złożone wnioski w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu dodatku i otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie GOPS w Szczercowie oraz na stornie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 44 631-40-00 w godz. 8:00 – 16:00 (pon.- pt.).

Podobne wpisy:

Skip to content