Dobry start – 2019

Uwaga!  Przypominamy!

Warunkiem otrzymania świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, jest złożenie wniosku i wskazanie przez rodzica szkoły, do której dziecko od 1 września 2019 r. uczęszcza.  Wynika to z faktu, iż podstawowym warunkiem przyznania ww. świadczenia jest właśnie nauka dziecka w szkole.

Należy przypomnieć, że wnioski o świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 można składać w terminie do 30 listopada 2019 r., czyli także w trakcie trwania roku szkolnego. W związku z powyższym, w przypadku późniejszej decyzji/rozstrzygnięcia kwestii szkoły do której dane dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020, jak najbardziej istnieje możliwość późniejszego złożenia wniosku o świadczenie dobry start, tj. aż do 30 listopada br.

Począwszy od bieżącego, 2019 r., wsparcie z programu „Dobry Start” 300+,
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a nie w szkole wyższej. Program nie obejmuje studentów. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szczercowie w pokoju nr 9 bądź pod numerem telefonu 44 6314000 wew. 207.

Podobne wpisy:

Skip to content